Grodan och gräshoppan

Grodan och gräshoppan © Sture Collin/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Konstnären Sture Collin har gjort tre konstgestaltningar till Syster Ainas gata i Guldheden. Alla är placerade i anslutning till bostadshusen.

Vid en första anblick är det lätt att tro att alla tre verken är inspirerade av fabler, men det är bara skulpturen Haren och sköldpaddan som har samma namn som en känd fabel.

Längst in på Syster Ainas gata står denna skulptur som även fungerar som en sittplats på var sin sida av det stora granitblocket. På toppen av mittblocket ser vi grodan bakom gräshoppan. Kanske ska de tävla om vem av dem som hoppar längst? Man kan också associera till de två kända figurerna i Tomas Funcks fabeldjursberättelse från 1949 om Grodan Boll och Kalle Stropp.

I texten nedan beskriver konstnären arbetet med de tre skulpturerna Haren och sköldpaddan, Babianen och kråkan och Grodan och gräshoppan

”Det har varit både roligt, spännande och jobbigt. Spännande, därför att att det var ett nytt motiv för mig. Jobbigt, för att jag har gjort allting själv, stenarbetet, gjutning (gjutning är ett slavarbete). Men jag har lärt mig mycket, mest kanske hur man inte skall göra. Roligt för att jag har försökt hitta varje djurs karaktär i modelleringen. Jag har verkligen studerat djuren, från böcker, video och i verkligheten. Jag har varit på Skansen och på Kolmårdens djurpark, tecknat och skissat. Jag har fångat grodor och gräshoppor och haft dem i terrarier. Angående sköldpaddan och haren har jag försökt hitta karaktären i arbetsmetoden. Sköldpaddan tog tre månader att göra, haren två timmar (modelleringen). Visserligen har jag gjort cirka åtta stycken harar innan jag blev nöjd, men ingen har tagit mer än två timmar att modellera. Det har varit en medveten metod. Ville åt känslan av sköldpaddans långsamhet och höga ålder, mot harens snabba nervösa?.”

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.

Haren och sköldpaddan

Haren och sköldpaddan © Sture Collin/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Konstnären Sture Collin har gjort tre konstgestaltningar till Syster Ainas gata i Guldheden. Alla är placerade i anslutning till bostadshusen.

Vid en första anblick är det lätt att tro att alla tre verken är inspirerade av fabler, men det är bara denna skulptur som har samma namn som en känd fabel.

I dagsläget (2019) återstår endast sköldpaddan eftersom någon stulit haren, vilket tyvärr gör att skulpturens berättelse går förlorad. Förhoppningsvis är det möjligt att återskapa den saknade delen. På ett av fotografierna syns verket komplett.

I texten nedan beskriver konstnären arbetet med de tre skulpturerna Haren och sköldpaddan, Babianen och kråkan och Grodan och gräshoppan

”Det har varit både roligt, spännande och jobbigt. Spännande, därför att att det var ett nytt motiv för mig. Jobbigt, för att jag har gjort allting själv, stenarbetet, gjutning (gjutning är ett slavarbete). Men jag har lärt mig mycket, mest kanske hur man inte skall göra. Roligt för att jag har försökt hitta varje djurs karaktär i modelleringen. Jag har verkligen studerat djuren, från böcker, video och i verkligheten. Jag har varit på Skansen och på Kolmårdens djurpark, tecknat och skissat. Jag har fångat grodor och gräshoppor och haft dem i terrarier. Angående sköldpaddan och haren har jag försökt hitta karaktären i arbetsmetoden. Sköldpaddan tog tre månader att göra, haren två timmar (modelleringen). Visserligen har jag gjort cirka åtta stycken harar innan jag blev nöjd, men ingen har tagit mer än två timmar att modellera. Det har varit en medveten metod. Ville åt känslan av sköldpaddans långsamhet och höga ålder, mot harens snabba nervösa?.”

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.

Babianen och Kråkan

Babianen och kråkan © Sture Collin/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Konstnären Sture Collin har gjort tre konstgestaltningar till Syster Ainas gata i Guldheden. Alla är placerade i anslutning till bostadshusen.

Vid en första anblick är det lätt att tro att alla tre verken är inspirerade av fabler, men det är bara skulpturen Haren och sköldpaddan som har samma namn som en känd fabel.

Vid fastigheten närmast Dr Fries torg står Babianen och Kråkan. På en dryga två meter hög granitpelare sitter en kråka och nedanför på ett granitblock sitter en babian.

Vad konstnären haft för tankar när skulpturen skapades kan vi bara gissa, kanske frågar han vilket av dessa djur som egentligen är smartast och en evolutionär vinnare, eller så är det en uppmaning till betraktaren att skapa sin egen berättelse?

Såhär beskriver konstnären själv arbetet med de tre skulpturerna Haren och sköldpaddan, Babianen och kråkan och Grodan och gräshoppan:

”Det har varit både roligt, spännande och jobbigt. Spännande, därför att att det var ett nytt motiv för mig. Jobbigt, för att jag har gjort allting själv, stenarbetet, gjutning (gjutning är ett slavarbete). Men jag har lärt mig mycket, mest kanske hur man inte skall göra. Roligt för att jag har försökt hitta varje djurs karaktär i modelleringen. Jag har verkligen studerat djuren, från böcker, video och i verkligheten. Jag har varit på Skansen och på Kolmårdens djurpark, tecknat och skissat. Jag har fångat grodor och gräshoppor och haft dem i terrarier. Angående sköldpaddan och haren har jag försökt hitta karaktären i arbetsmetoden. Sköldpaddan tog tre månader att göra, haren två timmar (modelleringen). Visserligen har jag gjort cirka åtta stycken harar innan jag blev nöjd, men ingen har tagit mer än två timmar att modellera. Det har varit en medveten metod. Ville åt känslan av sköldpaddans långsamhet och höga ålder, mot harens snabba nervösa?.”

Babianen är saknad, troligen stulen i mitten av juni 2020.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.