Dimman

Dimman © Rolf Denman/Bildupphovsrätt, 2021. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Här har konstnären Rolf Denman gestaltat något så flyktigt och eteriskt som dimma – i material som är raka motsatsen.

Högt upp på tre betongpelare bland gångbanor, gräsmattor och lekplatser sitter några former som trots sin tunga vikt ändå utstrålar en lätthet och luftighet.

Verket har en böljande rörelse som spretar och drar och olika håll, som om delarna fjäderlätt drar dit minsta vindpust för dem.

Konst i Miljonprogrammet

Skulpturen från 1966 är placerad mitt bland höghusen på Fiolgatan i Västra Frölunda. Den tillkom under den tid då Miljonprogrammet, ett politiskt program för att bygga en miljon nya bostäder i Sverige, pågick. Precis som i många andra områden som byggdes då hade konsten en viktig och självklar plats i bostadsområdena.

Under denna period låg den abstrakta konstens uttryck i tiden. Kanske gav det många konstnärer en känsla av frihet att kunna gestalta i princip vad som helst, stort som smått. Till och med att skulptera ”dimma” i metall.

Rolf Denman (1923-2012) utbildade sig på dåvarande Slöjdföreningens skola 1948-50 och därefter på Valands Konstskola 1951-56. Han har gjort ett 50-tal offentliga verk runt om i Sverige. I Göteborg har han utöver detta verk också skapat Foten och Statisk flykt.

Foten

© Rolf Denman/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

En tre meter lång, humoristiskt- och naivt utformad silverblänkande fot står utanför Eriksboskolan.

Med sina komiskt upprättstående tår har skulpturen nog fungerat som en lockande lekplats för många barn genom åren. Vid tiden när verket tillkom var det vanligt att konstnärer fick i uppdrag att skapa en så kallad lekskulptur. En lekskulptur skulle vara både en konstgestaltning och ett lekredskap, vilket med historien i backspegeln kanske inte alltid fungerade som det var tänkt.

Foten var ursprungligen placerad på skolgården, där den stod under många år. Senare menade man att det inte var riskfritt för barnen att leka på skulpturen och beslöt att flytta den dit färre barn vistades, vid skolans utsida.

Att döma av alla de bucklor och fördjupningar som syns över hela plåtytan har skulpturen fått utstå en hel del åverkan genom åren. Men skulpturen håller ännu ihop och materialet är lika blankt som då Foten sattes upp.

Konstnären Rolf Denman (1923-2012) var utbildad på dåvarande Slöjdföreningens skola 1948-50 och därefter på Valands Konstskola 1951-56. Han har gjort ett 50-tal offentliga verk runt om i Sverige.

Verket ägs- och förvaltas av Lokalförvaltningen i Göteborg.

Statisk Flykt

© Rolf Denman/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017
© Rolf Denman/Bildupphovsrätt 2017. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2017

Rolf Denmans skulptur invigdes 17 maj 1967 och tillkom i samband med att HSB byggde bostadsområdet.

Skulpturen i den modernistiskt abstrakta skolan hade ursprungligen även en fontänfunktion då vatten rann genom skulpturen och ner i en mindre vattenspegel. Titeln ”Statisk flykt” beskriver bra både det stillastående och det rörliga i verket. De tre benen står stadigt förankrade i marken medan den mer organiska överdelen beskriver rörelse och riktning. Tankarna kan gå till en okänd varelse från en annan planet som plötsligt landat, hälften maskin och hälften levande varelse.

Rolf Denman (1923-2012) utbildade sig på dåvarande Slöjdföreningens skola 1948-50 och därefter på Valands Konstskola 1951-56. Han har gjort ett 50-tal offentliga verk runt om i Sverige.

Ett försök att stjäla skulpturen gjordes natten mellan den 18-19 juni 2017 och delar av verket förstördes. Det är osäkert om verket går att återställa.