Sommar

"Sommar", © Nils Sjögren. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Sommar", © Nils Sjögren. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

En naken kvinnofigur med bägge armarna uppsträckta, en vilande på huvudet och den andra bakom nacken. Står hon, nyss uppstigen ur sängen, ute och möter den värmande sommarsolens strålar?

Vilka tankar konstnären än hade kring sin gestaltning av Guldhedstorget kan vi bara gissa. Nu har skulpturen stått under träden i den lilla parken sedan 1947 och blickat ut över dammen och torget.

Nakna människokroppar i konsten

Motivet med nakna människogestalter har varit populärt och återkommit genom tiderna. Under antiken avbildades den mänskliga perfekta och sköna kroppen i form av atleter, sköna gudar och gudinnor. Före och efter första världskriget utvecklades nya tankar och idéer om skulptur inspirerade av bland annat folklig och i ett västerländskt perspektiv, exotisk konst. Många konstnärer ville hitta nya sätt att uttrycka sig på och hittade bland annat inspiration från afrikansk skulptur.

Parallellt med den abstrakta skulpturen fortsatte ändå många att arbeta med det figurativa fast kanske på ett annat sätt än antikens ideal.

I denna skulptur har troligen fokus inte legat på att skapa en så perfekt och skön kvinnokropp som möjligt utan här handlar det troligare om kvinnan som symbol.

Konstnären Nils Sjögren levde 1894-1952. Sjögren hade många stora offentliga uppdrag som skulptör, bland annat gjorde han ett antal brunnar i flera svenska städer. Hans största verk är Teaterbrunnen framför Stadsteatern i Malmö som invigdes 1953. Han är representerad vid bland annat Nationalmuseum, Moderna Museet i Stockholm och Kalmar konstmuseum.

Skulpturen tillkom under en period när bostadsbyggandet var stort i Göteborg och då bland annat flera nya torg och öppna samlingsytor byggdes. Man ansåg att dessa platser behövde intressanta konstnärliga inslag och i samverkan med de olika bostadsbolagen placerades ett flertal konstverk runt om i Göteborg.

Verket Sommar är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.