Första vårsolen

Första vårsolen © Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Även om detta konstverk beskriver en mycket förenklad form av en människa, är det säkert många nordbor som direkt kan känna igen sig i denna situation.

Efter en lång och mörk vinter när vårsolen tittar fram och börjar värma är det en vanlig syn att möta; människor som vänder sitt ansikte mot solen för att åter känna ljuset och värmen mot huden.

Första vårsolen av konstnären Margareta Ryndel är placerad på en innergård bland bord och bänkar och troligen kan man här under de första soliga vårdagarna se människor inta en liknande pose.

Själva huvudformen kan liknas vid en parabol, där solstrålarna samlas ihop och koncentreras.

Skulptören Margareta Ryndel levde mellan 1920 och 1996. Hon var bosatt och verksam i Göteborg och utförde flera offentliga utsmyckningar i Göteborg och andra delar av Västra Götaland. Sin konstutbildning fick hon på Valands konstskola. Senare i livet undervisade hon på KV konstskola och konstskolan Dômen.

Mitt hjärtas tupp

Mitt hjärtas tupp © Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Margareta Ryndels skulptur är en lek med hjärtformen och dess likhet med en tupp, och visst ser man som betraktare denna uppenbara koppling.

Konstverket är placerat på en innergård och kan därför bli svår att ta del av om man inte bor i kvarteret.

Skulptören Margareta Ryndel levde mellan 1920 och 1996. Hon var bosatt och verksam i Göteborg och utförde flera offentliga utsmyckningar i Göteborg och andra delar av Västra Götaland. Sin konstutbildning fick hon på Valands konstskola. Senare i livet undervisade hon på KV konstskola och konstskolan Dômen.

Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.

Här bor vi

© Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Två barn står framför en liten port eller öppning och hälsar besökarna välkomna.

Kanske säger de, som titeln indikerar, ”Här bor vi!”.

Skulptören Margareta Ryndel levde mellan 1920 och 1996. Hon var bosatt och verksam i Göteborg och utförde flera offentliga utsmyckningar i Göteborg och andra delar av Västra Götaland. Sin konstutbildning fick hon på Valands konstskola. Senare i livet undervisade hon på KV konstskola och konstskolan Dômen.

Stående

© Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Som en totempåle reser sig denna abstrakta skulptur från 1972 i det tidstypiska bostadsområdet. 

Skulpturen gestaltar en rytmisk lek med former som tillsammans bildar en stående gestalt.

Skulptören Margareta Ryndel levde mellan 1920 och 1996. Hon var bosatt och verksam i Göteborg och utförde flera offentliga utsmyckningar i Göteborg och andra delar av Västra Götaland. Sin konstutbildning fick hon på Valands konstskola. Senare i livet undervisade hon på KV konstskola och konstskolan Dômen.

Ensam

© Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Vid en promenadstig utanför det som tidigare var Vidkärrs barnhem står en liten skulptur av brons. Det är en hopkrupen barngestalt med uppåtriktat ansikte, men utan ansiktsdrag.

Skulpturen hade från början en bronsplakett med texten: ”Under åren 1935–1976 har många barn mött kärlek och omtanke på Vidkärrs barnhem och fått en god start i livet.”

Texten togs bort efter protester från flera av dem som vistats på barnhemmet som barn. De vittnade istället om övergrepp och vanvård. Berättelserna blev allmänt kända i och med Vanvårdsutredningen i början av 2011. 2014 visade Göteborgs Stadsmuseum en utställning om Vidkärrs barnhem.

Skulptören Margareta Ryndel levde mellan 1920 och 1996. Hon var bosatt och verksam i Göteborg och utförde flera offentliga utsmyckningar i Göteborg och andra delar av Västra Götaland. Sin konstutbildning fick hon på Valands konstskola. Senare i livet undervisade hon på KV konstskola och konstskolan Dômen.

Verket Ensam är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.