Vandring

Vid bergsmassivet vid sidan av en skogsträdgård i Fjällbo park syns ett stenras, som letar sig in i trädgården och övergår till anlagda blockstensmurar. Här står stenrasets oordning i kontrast med trädgårdens ordnade ytor och odlingsbäddar.

Stenarna är ett tillskott i trädgården samtidigt som de med tiden blir mer och mer en integrerad del av den. På stenarna kommer olika arter av lavar och mossa att etablera sig, i sprickorna kommer insekter och groddjur finna en plats, frön att gro och växter slå rot. Verket berör på så sätt centrala frågor kring klimat och miljö, och vårt förhållningssätt till naturen som en resurs.

Såhär berättar konstnären Johan Tirén om verket:

”Naturen är något vi brukar, bygger av och använder. Men naturen är också ett element som har funnits här långt före oss och som väller in i våra liv, genom de stängsel vi sätter upp, för att stänga ute eller hålla inne, vare sig vi vill det eller inte – en natur som vi i framtiden måste hitta ett annat mer hållbart sätt att förhålla oss till.”

Stenarna i verket är hämtade från ett stenbrott i Halland och består av samma typ av bergarter, framför allt gnejs, som det omgivande klippmassivet i Fjällbo park.

Kulturskyddat område

Fjällbo park är ett kulturskyddat bostadsområde i Utby, Göteborg. Konstgestaltningen tillkom 2022 i samband med att det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder byggde nya lägenhetshus och anlade en skogsträdgård i området.

Konstgestaltningen Vandring är finansierad av genom enprocentregeln, som innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.