Weeping Girl

Weeping Girl © Laura Ford. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014
Weeping Girl © Laura Ford. Foto: © Jan Peter Dahlqvist, 2014

Inne i Centralstationens väntsal står denna skulptur som ofta väcker känslor hos betraktaren.

Lutad med ena armen mot väggen står en liten flicka. Gråter hon, eller leker hon kurragömma? Det är inte alldeles självklart. Skulpturen kallas även för ”Lek eller allvar?”

Skulpturen ägs av Jernhusen och kom till sin plats efter samarbete med Pilane skulpturpark på Tjörn där Weeping Girl visades 2009.

Konstnären Laura Ford föddes i Wales 1961 och är annars känd för att främst arbeta med djur som motiv, inspirerad av författaren Beatrix Potters sagoböcker. I hennes verk får djuren en slags förmänskligad form, som sagoväsen eller mytologiska gestalter, och här finns mått av både humor och allvar. I Stockholm, nära Rosenbad, finns till exempel hennes Hemlös räv (Rag and Bone With Blanket).