Vingslag

Vingslag ©Gudrun Eduards/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Vingslag ©Gudrun Eduards/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Skulpturen ”Vingslag” har efter renovering fått en ny fin placering på en gräsyta som vetter ner mot Eketrägatan.

Tre ”ben” eller strävbågar bildar en katedralliknande byggnad där stiliserade fåglar ser ut att flyga omkring. På ”benen” syns inskriptioner som refererar till historiska händelser.

Konstverket ägs och förvaltas av Familjebostäder i Göteborg.