Två kamrater på väg in

Två kamrater på väg in © Camilla Engman, Per Agelii/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Två kamrater på väg in © Camilla Engman, Per Agelii/Bildupphovsrätt 2018. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Två konstnärer samarbetade och skapade två betongfigurer som ser ut att mycket långsamt vara på väg till något.

Två mjukt formade varelser ser ut att långsamt försöka ta sig in på ett träningspass. Kanske har de kommit till efter en formmässig inspiration från djurvärlden. Figurerna är gjutna i betong och placerade vid entrén till Lindåshallen i Billdal.

Verket är ett samarbete mellan konstnärerna Per Agélii och Camilla Engman. Per Agélii har skapat skulpturen Mul vid lekplatsen Plikta i Slottsskogen och en mängd andra offentliga utsmyckningar runt om i Sverige. Camilla Engman har även hon skapat offentliga utsmyckningar, bland annat vid Hagenskolan i Göteborg.

Verket Två vänner på väg in tillkom på uppdrag av idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad 2013.