Torso (Friskväders­kvinnan)

© Kristian Blystad/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Kristian Blystad/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

En stor och tung skulptur föreställande en kvinnlig torso*.

Visserligen betydligt grövre i sitt utseende, jämfört med de många klassiska och antika skulpturer i slätslipad marmor med likartat motiv, som var mycket naturalistiskt återgivna. Dock finns här samma uttryck av balans och rörelse i ”kroppen” som de antika skulptörerna också ville uppnå.

Den norske skulptören Kristian Blystad är född 1946 och var bland annat med och utformade taket till det nya operahuset i Oslo.

Skulpturen är beställd och inköpt av Bostads AB Poseidon, Göteborg.

* bål, överkropp