Stillhet

Väntan © Britt Ignell/Bildupphovsrätt 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

Utanför ett seniorboende på Doktor Allards gata i Guldheden sitter en kvinnogestalt på knä. Bronsskulpturen är knappt en halvmeter hög och vilar på en tvådelad granitsockel.

Konstverket är skapat av Britt Ignell, som också har utfört en liknande skulptur med titeln Väntan.

Skulpturen stals i januari 2020 och saknas för närvarande.

Det som för livet framåt

Så här säger konstnären Britt Ignell själv om sitt konstnärskap:

”Det som finns innanför och bortom har alltid intresserat mig mest. Just därför har jag så svårt att förklara vad det är jag försöker göra när jag arbetar med mina skulpturer och teckningar. Jag föreställer mig att jag försöker greppa det som rör sig inne i mina sinnen och knöla ner det i material.

Ibland kan det vara svårt att rättfärdiggöra det arbetet inför mig själv, särskilt i tider som kräver politiska och sociala ställningstaganden. I tider som vill ha konst som formulerar problemställningar eller spektakulära provokationer.

Varje konstnär, varje människa, måste vara trogen de krafter som för livet framåt. Det går inte att välja vem man är, vad som tränger sig på när energin ges utlopp. Det som går att göra är att skapa möjligheter för det som vill bli formulerat.

I bästa fall, det är vad jag hoppas på, kan jag på ett nästan magiskt sätt ladda ner någonting i mina arbeten som påverkar en betraktare. Fysiskt och sinnligt. Så att betraktaren kan få en bekräftelse på de egna inre skeendena.”

Bohuslänskonstnär

Skulptören och tecknaren Britt Ignell föddes 1957 i Göteborg och bor och arbetar i Bottna i Bohuslän. Hon utbildade sig på KV konstskola, Hovedskous målarskola och Valands konsthögskola. 1984 hade hon sin första separatutställning på Galleri Rotor. Britt Ignell är representerad vid Göteborgs konstmuseum och Borås konstmuseum. I Göteborg har hon, förutom Stillhet och Väntan, gjort skulpturen Torn som står på Samhällsvetenskapliga fakultetens innergård.

Konstverket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.