Pergola 9 – 13

© Bror Persson. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Längs den långa pergolan vid Skolspåret i Hjällbo tar hela 18 konstverk plats. Nummer 9-13 i ordningen, sett från Hjällbo centrum, är en rad abstrakta skulpturer av Bror Persson.

Den första av dem, nummer nio i ordningen av alla skulpturer längs pergolan, tar hela bredden mellan väggarna i anspråk. På vänstra sidan finns ett betongstycke som påminner om ett bergslandskap i siluett. Uppe på den högra väggen sticker en skiktad och mer organisk form fram som kan leda tankarna till ett djurhuvud.

Den tionde gestaltningen  består av två betongstycken sammanfogade som två pusselbitar.

Den elfte består av ett genombrutet betongblock med en yta av så kallad dansk sjösten. Den negativa formen beskriver en vågformad horisontal linje som ser ut att kunna ha uppstått genom att den övre halvan dragits isär från den undre.

Gestaltning nummer tolv består av tre delar och tar båda sidoväggarna i anspråk. Till vänster syns två liggande former och till höger syns en större något spetsigare form. Formernas yta skiljer sig åt i varje del.

Den trettonde gestaltningen har också en pusseltematik. Två former som nästan ser ut att ha varit sammanfogade är dragna isär. Dock finns där små avvikelser i passformen.

Konst i Hjällbo

Konsten tillkom i samband med att bostadsområdet Hjällbo byggdes 1965-1969. Området var en del i det omfattande Miljonprogrammet (1965-74) som initierades av den socialdemokratiska regeringen. Man ville bygga en miljon nya bostäder för att råda bot på den stora bostadsbristen, framförallt i storstadsområdena, dit många människor flyttade för arbete eller studier. Byggandet finansierades genom förmånliga statliga lån.

Hjällbo var ett av de tidigaste områdena i Göteborg som började byggas, och under denna tid fanns konsten med som ett naturligt inslag i bostadsbyggandet. För att få in konsten i ett tidigt skede anlitades ett antal konstnärer, som blev anställda av det kommunala bostadsbolaget med månadslön under den tid projektet pågick. Flera av konstnärerna kom även senare att arbeta med konstgestaltningarna i Gårdsten, som också byggdes under Miljonprogrammet.

Pergola och entréer

I Hjällbo kom man fram till att konsten skulle ta plats längs den långa pergolan vid Skolspåret samt som entrégestaltningar. Gestaltningarna längs pergolan gjordes alla i betong och entréerna smyckades med gjutna reliefer, svetsade järnkonstruktioner och utskurna motiv i järnplåtar. En sammanhängande tematik för konsten var ”kommunikation”.

Konstnären Bror Person levde 1923 – 1996 och föddes i Ljusnarsbergs socken i Västmanland. Han studerade vid Valands konstskola 1947-51 där han hade Endre Nemes som lärare. Som verksam konstnär arbetade han med grafik, måleri och skulptur. Han finns representerad vid bland annat Moderna museet, Göteborgs konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.