Pan

©"Pan", Dieter Matzner / Bildupphovsrätt 2018. ©Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
©"Pan", Dieter Matzner / Bildupphovsrätt 2018. ©Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

På var sin sida av ett träd sticker dessa två konkreta former upp ur marken, väsensskilda till form och struktur jämfört med trädets organiska och levande utseende.

Konstnären beskriver sitt verk så här:

”Min strävan med denna skulptur är att beskriva motsatsförhållandet mellan det organiskt växande (trädet) och det ickeorganiska (metallkonstruktionen), vilka i sin samverkan på nytt utmanar den ständiga frågan om förhållandet form-tid-rum.”

Verket är placerat i Trädgårdsföreningen, mitt över kanalen från Stora Nygatan.

Verket Pan är bekostat av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.