Oscar Kjellberg

Oscar Kjellberg © Arvid Bryth, 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

På gräsytan framför Sjöfartsmuseet står fem stycken porträtt av personer som på olika sätt bidragit till sjöfartens utveckling i Göteborg.

Denna typ av porträtt i form av en pelare som avslutas med ett huvud benämns ”herm” och härstammar ursprungligen från Hermeskulten i det antika Grekland.

Näst efter Hugo Hammar står porträttet av  Oscar Kjellberg (1870-1931) som avtäcktes 1957.

Kjellberg som var ingenjör och uppfinnare var den som utvecklade den elektriska svetstekniken som kom till stor användning ombord på fartyg. Lindholmens verkstad, där han arbetade var med och finansierade starten av företaget ESAB som var verksamt i Sverige, England och Ryssland. Hans uppfinning kom att få en stor och viktig betydelse för skeppsbyggnaden världen över.

Konstnären Arvid Bryth (1905-1997) har utöver två av hermerna vid Sjöfartsmuseet i Göteborg även gjort gestaltningar till ett flertal kyrkor i Sverige.