Nikes Göteborg

Konstverket Nikes Göteborg av Emma Ströde
© Emma Ströde, "Nikes Göteborg". Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

På ena sidan Avenyn tronar Karl IX på sin krigarhäst. På den andra rider en flicka i grön klänning på ett sagodjur. Skulpturen Nikes Göteborg bjuder in till nya tankar, framtida prestationer och en stilla åktur.

2013 beslutade kommunfullmäktige att berika Göteborg med tre nya konstverk. Alla skulle utgå från barnens perspektiv. Efter en tävling med inbjudna konstnärer föll valet på Emma Ströde, Tilda Lovell och Ragnhild Alexandersson. I december 2015 invigdes skulpturerna Nikes Göteborg, Oraklet och Lätt som en plätt tillsammans med nyfikna barn som fick prova och känna.

Nikes Göteborg står alldeles utanför hotell Avalon vid sidan av Kungsportsavenyn. En glad flicka sitter på en varelse som påminner om draken i Michael Endes roman Den oändliga historien. Modell för barnet i Emma Strödes fantasieggande verk är hennes egen dotter.

Konstverket är tänkt som en motpol till Karl IX:s ryttarstaty, även kallad Kopparmärra. Precis som kungens häst lyfter Nikes sagoväsen på ena frambenet. Men där slutar också de yttre likheterna. Ryttarstatyn avporträtterar en kung som inte skydde några medel för att nå sina mål. Emma Strödes skulptur bjuder in till att delta och reflektera över historiens olika ideal.

Även själva namnet är en lek med perspektiv. Karl IX:s Göteborg kallades den stad som grundades av sin namne och föregick nutida Göteborg. Nike är den grekiska mytologins fredliga segergudinna. Enligt konstnären själv ska verket inspirera människor i alla åldrar till framtida prestationer, kanske med helt nya metoder.

Emma Ströde är född 1973 och jobbar ofta med vax eller lera som hon sedan gjuter i brons. Efter utbildning på KV Konstskola, skulpturlinjen vid Hovedskous målarskola och Sorbonne i Paris har hon utfört många offentliga konstverk. Förutom i Göteborg finns hon representerad i bland annat Härryda, Örnsköldsvik, Tranås kommun och Marmaris i Turkiet.

Verket Nikes Göteborg är samfinansierat av Innerstaden AB och Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.