Megalitiskt monument

© Bård Breivik/Bildupphovsrätt 2018. "Megalitiskt monument". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018
© Bård Breivik/Bildupphovsrätt 2018. "Megalitiskt monument". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

I Sannegården längs hamnkanalen står ”Megalitiskt monument” av den norske konstnären Bård Breivik.

En nästan fyra meter hög skulptur med en obearbetad sida och en där stenytan formats till vad som kan uppfattas som ett mjukt draperat tyg. Från var sida en konisk utsågad vertikal yta in mot en smal springa i stenen.

”Megalit” är ett sammansatt ord som kommer från grekiskans ord för stor (mega) och sten  (lithos). Begreppet används vanligen till att benämna gravar från sten- och bronsåldern då ett eller flera stora stenblock bildade en gravkammare.

Bård Breivik har även utfört verket Källan vid GöteborgsOperan.