Marmor­intarsia

"Marmorintarsia". © Endre Nemes/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013
"Marmorintarsia". © Endre Nemes/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2013

60 marmorsorter från hela världen och 7 500 arbetstimmar tog det att skapa konstverket på Axelhusets karaktäristiska vägg på Axel Dahlströms torg i Högsbo.

Tillsammans med ett 15 våningar högt punkthus och tidstypisk 50-talsbebyggelse ger marmorväggen torget sin speciella karaktär. Axel Dahlströms torg byggdes klart 1955. Samma år avtäcktes konstverket med dåvarande stadssekreterare Thure Höglund som invigningstalare.

Konstnären är ungerskfödde Endre Nemes. Arbetet med att såga och sammanfoga alla delar utfördes av Hermanssons stenhuggeri. Verket nämns som särskilt viktigt ur bevarande- och kulturarvssynpunkt i boken Offentlig konst – ett kulturarv. Den presenterar ett forskningsprojekt initierat av Statens konstråd. Skissen till konstverket finns på Skissernas Museum i Lund.

Flydde flera gånger

Endre Nemes föddes i Ungern och levde mellan 1909 och 1985. Han var av judisk härkomst och fick  flera gånger fly för sitt liv under nazisternas frammarsch i Europa.  I början av 1930-talet blev han antagen till Konstakademien i Prag där han trivdes bra i det intellektuella klimat som då rådde. 1938 flydde han till Finland där han senare blev lärare på Fria målarskolan i Helsingfors. Från Finland fick han fly igen, denna gång till Oslo där han bara kort kunde stanna innan nazisterna även invaderade Norge. På 40-talet kom han till Sverige och blev  senare en dynamisk föreståndare för Valands konstskola i Göteborg.

Som lärare kom han att påverka en hel generation svenska konstnärer med sitt centraleuropeiskt inspirerade bildspråk. Han har gjort sig känd för ett flertal offentliga konstverk och gjorde även scenografi åt bland andra Stora Teatern i Göteborg.

Verket Marmorintarsia är samfinansierat av Familjebostäder Göteborg och Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.