Klotet, Lejonet och Tvillingarna

"Klotet, Lejonet och Tvillingarna". © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004
"Klotet, Lejonet och Tvillingarna". © Inga-Louise Lindgren/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2004

På en linje som löper runt ett klot är alla stjärntecknen inristade. Ovanpå klotet vilar ett lejon där två spädbarn försöker hålla balansen på dess rygg.

Att konstverket handlar om astrologi i någon form är inte svårt att gissa. Två av astrologins stjärntecken nämns redan i titeln. Huruvida konstnären var intresserad av astrologi vet vi inte men möjligen ville hon i detta verk förmedla sin och astrologins uppfattning om betydelsen av hur vi formas som människor beroende på stjärnornas- och planeternas position vid födelseögonblicket.

På verket finns texten ”De tolv tecknen – Himlens portar” ingraverad.

Skulptören Inga-Louise Lindgren levde 1928–2014 och var utbildad bland annat vid konsthögskolan Valand. Lindgren har gjort många offentliga skulpturer runt om i Sverige. I Göteborg återfinns bland andra Barnmorskan Johanna Hedén vid Östra Sjukhuset och Möte vid Hvitfeldtsplatsen.

Verket Klotet, lejonet och tvillingarna är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.

I samband med om- och nybyggnation på Radiotorget togs konstverket ner men sätts upp på en mer central plats på torget så snart arbetet är klart.