Hagavågen

Hagavågen © Signe Johannesen/Erik Rören. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019. Bild publicerad med konstnärernas tillstånd.

I strålande solsken den 5 juni 2019 invigdes Hagavågen på Pehr Eriksson plats i Haga. Ett stort antal barn tågade tillsammans med de båda konstnärerna gatan fram mot konstverket och invigningsceremonin.

GöteborgsLokaler, som bland annat ansvarar för ett flertal torgplatser i Göteborg, planerade att rusta upp platsen och ville då också tillföra en konstnärlig gestaltning som skulle förhålla sig till platsen och Hagas historia.

I samarbete med Göteborg Konst utlystes 2017 en tävling och cirka hundra intresseanmälningar kom in. Valet föll till slut på konstnärsduon Rören/Johannessen.

Två år senare kom Hagavågen på plats. Arbetet med att ta fram konstgestaltningen har föregåtts av ett samarbete mellan konstnärerna och nära 300 skolbarn från Haga, där de genom olika demokratiska processer fått vara med och direkt påverka utseendet och utformningen av Hagavågen. Exempelvis har färgvalet tillkommit genom förslag från barnen och de färger som fick flest röster blev sedan de som nu syns på verkets sex delar.

Till verket hör också sången En vädjan till yttrandefriheten som skapats av barnen, konstnärerna och musikern Magnus Holmén. Sången kan du höra här.
Sångtexten återges längst ner på denna sida.

Fängslad journalist namngav platsen

Rören/Johannessens gestaltning är mångbottnad och knyter an till platsen genom att verket är en hyllning till yttrandefriheten och demokratin. Pehr Eriksson, som gett namn åt platsen, var en socialdemokratisk journalist och grundare av tidningen Folkets Röst. I egenskap av tidningens ansvarige utgivare dömdes han 1888 till fängelse för majestätsbrott för en text som publicerats i tidningen.

Nu är platsen vid Västra Hagaskolan omgjord till ett Speakers Corner där var och en kan ställa sig på talarplatsen och säga sin mening. Formen på gestaltningens delar kan tolkas som änden på ett talrör eller som pratbubblor, med en tydlig riktning utåt och framåt som en påminnelse av vikten att kunna göra sig hörd.

Hagavågen har nu också blivit en populär samlingsplats för barn och unga som gärna sitter, klättrar och leker på skulpturen.

En vädjan till yttrandefriheten

Om man får säga vad man vill, varför vill du säga så?
Varför såra, hota, skrämma? Kan du förklara så jag förstår.
Om man säger vad man vill. Ord som sårar och förstör.
Kanske bättre att tiga still tills man förstår vad orden gör.

Nå’n sa: stickor och sten kan bryta mina ben,
men era ord kan mig aldrig såra.
Jag tror att den som sa det aldrig har varit med
om när ögonen bränner av tårar.

Tårar du håller tillbaka. Vill inte visa hur ont det gör.
Inte visa din sårbarhet. Inte släppa nå’n innanför.
Blir du glad av att jag blir ledsen? Växer du när jag krymper ihop?
Ingen får bryta mönstret. Stöpta i samma form allihop.

Och det jag säger om dig säger nog mer om mig.
Tror du inte det, så säg?
Och de orden du hör, tänk vad illa de gör.
Ja, jag får säga dem, men är det ändå okej?

Så vilken värld vill vi leva i? Våra val blir vår verklighet.
Låt var och en va’ sig själv. Hylla vår olikhet.
Utan den vore livet trist. Färre färger på vår palett.
Och vem kan ändå döma om vad som är fel och rätt?

Säg inte allt som du tänker, sånt som sårar och kränker.
Låt dina ord skänka trygghet och tröst.
För det är sant som sagt, att orden har makt,
och det bor en kraft i din röst.

Om jag får säga vad jag vill, vad vill jag säga då?
Vad vill jag ge er omkring? Kanske just det jag själv vill få.

Här kan du läsa en intervju med konstnärsduon Rören/Johannesen.

Verket Hagavågen är finansierat genom enprocentregeln. Den innebär att byggande bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad avsätter minst en procent av byggkostnaden till konst i alla ny-, om- och tillbyggnadsprojekt.