Gustav II Adolfs staty

Beng Erland Fogelberg, "Gustaf II Adolf-statyn". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Beng Erland Fogelberg, Gustaf II Adolfs staty. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Mitt på Gustaf Adolfs torg står kungen med samma namn. Med blicken i fjärran är han porträtterad i det tänkta ögonblick då han pekar ut var staden Göteborg ska ligga.

Statyn är placerad på en hög sockel i marmor ovanpå ett trappstegsformat fundament i sten. På sockeln finns inskriptionen: ”Åt Konung Gustaf Adolf den Store Götheborgs grundläggare af Stadens innevånare”.

Statyn är både en av Göteborgs mest kända och en av de äldsta. Den är ett monument över den andre kung som grundade staden Göteborg. Under tidigt 1600-tal anlade Karl IX en stad ungefär där Göteborg ligger idag, men den förstördes av danskarna. 1621 pekade Gustav II Adolf ut Göteborgs nya läge.

1845 beslutade staden att resa en staty av stadens grundare. Efter att ha lyckats samla in tvåhundra riksdaler gick uppdraget till professor Bengt Erland Fogelberg. Statyn skulle stå klar 1847 och själva gjutningen skulle ske i Rom. Men den första gjutningen misslyckades och fick gjutas om.

Tredje gången gillt

När skulpturen så småningom gjutits om en andra gång och lastats på ett fartyg för leverans till Göteborg, förliste fartyget utanför tyska kusten. Några tyskar lyckades bärga statyn, men begärde så stor bärgningssumma att Göteborgs Stad beslöt att istället beställa en tredje avgjutning. Den kom till slut på plats på det som tidigare hette Stortorget, men som sedan fick namnet Gustaf Adolfs torg.

Avtäckningen skedde 18 november 1854. Det sköts salut med 32 kanonskott och torgets läktare var fyllda med åskådare. Både kronprins Karl och konstnären själv var med när statyn avtäcktes. Efter festligheterna i Göteborg reste Fogelberg vidare till Italien, där han avled i Trieste 22 december.

2014 gjordes en omfattande renovering av statyn. Under åren har statyns brons fällt ut och missfärgat stenen, men efter renoveringen skymtar sockelns ursprungliga vita färg.

Konstnären Bengt Erland Fogelberg levde mellan 1786 och 1854. Han föddes och växte upp i Göteborg med en far som var gjutare. Han utbildade sig på Konstakademin i Stockholm och blev senare en av ledamöterna i akademin. Han studerade också i Paris och kom sedan att tillbringa större delen av sitt liv i Rom.