Glaserad grönska

Glaserad grönska © Åsa Greaker/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
Glaserad grönska © Åsa Greaker/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Under den tid på året då träden är gröna i skogspartiet bakom huset på Egnahemsvägen kan man nästan tro att trädens grönska spritt sig ner över garagets yttervägg.

Konstnären Åsa Greaker har skapat en konstgestaltning med glaserade keramiska plattor i olika gröna färgtoner som ser ut att vara hämtade direkt från naturen.

Plattorna som är inmurade i den röda tegelväggen är alla unika och går i olika mestadels gröna toner, från ljust gulgrönt till djupt mörkgrönt. På vissa plattor skymtar en gråblå ton fram men här finns också oglaserade röda ytor i samma ton som den omgivande tegelväggen.

Sammantaget skapar hela denna gestaltning en spännande kontrast till den mer statiska tegelväggen, ett organiskt liv i fyrkantsformat som berikar platsen.

Konstnären och keramikern Åsa Greaker är född 1973. Utbildad på HDK i Göteborg, 1998-2004.

Konstverket är beställt och bekostat av Bostadsbolaget i Göteborg.

Konstverket har tillkommit genom den i Göteborgs Stad beslutade 1%-procentregeln.