Gemenskap (Drakslingan)

© "Gemenskap", Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003
© "Gemenskap", Ralph Lundquist/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2003

På Slottsskogens gräs vid Linnéplatsen knyts världens folk och kulturer samman i en generös gest.

Skulpturen är resultatet av en allmän idétävling. Uppdraget var att knyta an till stadens nya göteborgare från alla delar av världen genom en konstnärlig gestaltning. Det vinnande bidraget skulle placeras vid Linnéplatsen. Av 44 förslag gick fyra vidare till en andra omgång. Valet till slut föll på Ralph Lundquists verk med arbetsnamnet Drakslinga. Så här löd juryns motivering: ”Konstnärligt betydande med en originell, vacker symbolik som i såväl helhet som i detalj utgör ett talande inslag på en välbesökt plats”.

Ett hem för alla

1995 stod skulpturen klar, då med det slutliga namnet Gemenskap. Sju stycken elva meter höga obelisker välver sig över gräsmattan. Varje pelare har varsin färg och varsitt sirligt reliefmönster inspirerat av ornament från olika världsdelar. I toppen flätas obeliskerna samman i en nordisk drakslinga som öppnar sig mot himlen. Enligt konstnären själv är skulpturen formad som en hydda, som en symbol för hem och gemenskap.

Målaren, grafikern och tecknaren Ralph Lundquist föddes 1931 och studerade på Slöjdföreningens skola och Valands målarskola i Göteborg. Bland hans offentliga arbeten finns utsmyckningar för Drottning Silvias barnklinik på Östra sjukhuset, betongskulpturen Mattan i Askim och ett flertal verk från 1970-talet i Gårdsten; Ringar, Fyrplint, och Kalender.

Ralph Lundquists konst kännetecknas ofta av landskap och figurer i en kontrastrik färgskala. Han är en av medlemmarna i konstnärsgruppen Grupp 54 och är representerad vid Moderna museet, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum och Borås konstmuseum.

Verket Gemenskap är bekostat av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.