Ett tärningskast

© Bengt Inge Lundkvist, "Tärningskast". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016
© Bengt Inge Lundkvist, "Tärningskast". © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2016

Skulpturen ”Ett tärningskast” föreställer en ung kvinna med två barn sittande på varsin tärning vid sina fötter.

Kvinnofiguren är vänd inåt byggnaden medan barnen har blickarna riktade åt motsatt håll (framtiden?). Kanske handlar verket om hur stor roll slumpen och tillfälligheter spelar för hur en människans liv kommer gestalta sig?

När konstverket placerades inrymde byggnaden Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs Universitet. Denna verksamhet har flyttat och byggnaden är numer studentboende.

Skulpturen är beställd och finansierad av Statens Konstråd och invigdes 1981.

Läs mer om konstnären (Wikipedia)