Ensam

© Margareta Ryndel/Bildupphovsrätt 2018. © Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2018

Vid en promenadstig utanför det som tidigare var Vidkärrs barnhem står en liten skulptur av brons. Det är en hopkrupen barngestalt med uppåtriktat ansikte, men utan ansiktsdrag.

Skulpturen hade från början en bronsplakett med texten: ”Under åren 1935–1976 har många barn mött kärlek och omtanke på Vidkärrs barnhem och fått en god start i livet.”

Texten togs bort efter protester från flera av dem som vistats på barnhemmet som barn. De vittnade istället om övergrepp och vanvård. Berättelserna blev allmänt kända i och med Vanvårdsutredningen i början av 2011. 2014 visade Göteborgs Stadsmuseum en utställning om Vidkärrs barnhem.

Skulptören Margareta Ryndel levde mellan 1920 och 1996. Hon var bosatt och verksam i Göteborg och utförde flera offentliga utsmyckningar i Göteborg och andra delar av Västra Götaland. Sin konstutbildning fick hon på Valands konstskola. Senare i livet undervisade hon på KV konstskola och konstskolan Dômen.

Verket Ensam är inköpt av Charles Felix Lindbergs donationsfond. Fonden finansierar offentlig konst i Göteborg och göteborgarna kan påverka vilka platser som blir aktuella för konstgestaltning.