Domarring

Domarring © Lars Petersson. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2021

Lars Peterssons silverblänkande gestaltning har troligen hämtat inspiration från en verklig domarring från järnåldern, belägen inte långt från Hjällbo centrum.

Konstverket är placerat på en kringbyggd gård bakom Hjällbo bibliotek och Bläseboskolan och består av nio delar, som är monterade på en 300 kvardratmeter stor kullerstensyta. Antalet delar och deras placering är desamma som i en tidig domarring.

En domarring är en särskild form av gravsättning som började användas redan under bronsåldern, och består oftast av en oval stensättning med resta eller liggande stora stenblock, vanligen sju eller nio till antalet. Namnet kommer från medeltiden, då det fanns en uppfattning att platserna också användes som tingsplatser där man avgjorde rättsfall. På varje sten satt en domare – därför var antalet stenar alltid udda så att man skulle undvika att ett domslut blev oavgjort. Det finns dock inga belägg för att platserna har fungerat på något annat sätt än som gravplatser.

I Hjällboskogen, inte långt ifrån verkets placering, finns en verklig domarring från järnåldern. I samband med att konstnären Lars Petersson skulle utföra sin gestaltning fick han berättat för sig om den, och verket är sannolikt en modernistisk tolkning av domarringen.

Kubistiska figurer i hållbart material

I material och form skiljer sig Lars Peterssons konstverk däremot väsentligt från sin förlaga. I stället för de resta eller liggande stenbumlingar som finns i en verklig domarring, ser vi en slags frusen lek eller dans bestående av ett antal kubistiskt inspirerade figurer i rostfritt blänkande stål.

Konstverket kom på plats 1968 och materialet har visat sig vara mer hållbart i jämförelse med exempelvis de betongskulpturer som kom till samtidigt i samma område. Det rostfria stålet fortfarande är i gott skick.

Konst i Hjällbo

När det stora bostadsområdet i Hjällbo byggdes i slutet av 1960-talet, av dåvarande Göteborgshem, i det stora bostadsprojekt som gick under namnet Miljonprogrammet var det en självklarhet att konst skulle integreras i området.

Flera konstnärer involverades till olika konstuppdrag i och omkring området. Betong var då ett relativt nytt material inom konsten och kom att användas flitigt i Hjällbo, men även svetsade järnkonstruktioner och gjutna reliefer kom till, bland annat som entrésymboler.

Förvånansvärt många av verken finns kvar och är i hyggligt skick. Däremot ser man hur betongen börjar vittra sönder i vissa verk och en hel del av de entrégestaltningar som fanns har försvunnit.

Lars Petersson föddes 1929 i Karlshamn och avled 1981 i Göteborg. Han var verksam som skulptör och konsthantverkare. Petersson var gift med keramikern Lillemor Petersson. Han studerade vid Slöjdföreningens skola i Göteborg 1946–1956 och senare även en kortare tid på Valands konstskola. Han var anställd som formgivare på Rörstrands porslinsfabrik och lärare på Chalmers arkitekturlinje.

Foto på verket publiceras med tillstånd av rättighetsinnehavarna.