Budbärare

Budbärare © Kajsa Mattas/Bildupphovsrätt, 2019. Foto: Jan Peter Dahlqvist, 2019

1991 landade en ängel på en gräsmatta i ett bostadsområde i Krokslätt. Men den var inte ditskickad av gud, utan av den finlandssvenska konstnären Kajsa Mattas.

Vi ser en smal gestalt med ena armen uppsträckt i eller mot himlen och fötterna förankrade på jorden som en slags kontaktskapare mellan dessa världar.

Så här skriver konstnären själv om sitt verk:

”Jag har skapat en ängel, en budbärare. Med sin vandringsstav i ena handen och cirkeln, som är ordet, i den andra är budbäraren mötet mellan det andliga och det profana – mellan himmel och jord”.

Budbärare är skapad av den finlandssvenska konstnären Kajsa Mattas (f. 1948). Hon kan ses som en av de mer respekterade skulptörerna i Sverige. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1975 – 1981. Ofta, som i Budbärare, arbetar hon i betong.

Kajsa Mattas har skapat många offentliga konstverk. Många finns i trakterna kring Stockholm, men även på andra orter. I Riksdagshuset finns en bronsbyst av Göran Persson signerad Kajsa Mattas.

Verket Budbärare beställdes till bostadsområdet Krokslätt i samband med att det byggdes i början av 1990-talet. Verket ägs och förvaltas av Bostads AB Poseidon.